P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
BMP Energetyka cieplna i zawodowa
XVII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle
Czeladź, 14 marca 2019
Link

Link