P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
XI Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki
Opole, 10-13 października 2019