P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
PIERWSZA KONSOLIDACJA KONCEPCJI
TRANSFORMACYJNYCH
Praktyczna P
mapa M
transformacji T