P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
PROJEKT STRATEGICZNY WARSZAWY
Transformacja energetyczna do monizmu elektrycznego OZE 2050 i jego osadzenie w XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw

Warszawa, 3 października 2019