P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
KONFERENCJA
Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.
Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Link

Link