P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
III Kongres Elektryki Polskiej
Warszawa, 2-3 kwietnia 2019
Link