P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
Klaster Energii Ostrowski Rynek Energetyczny:
II warsztaty „przełom w Klastrze ORE”
Ostrów Wielkopolski, 1 lutego 2019
Link