P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
KONFERENCJA
Możliwości wynikające z transformacji Dolnego Śląska Startowy katalog działań oddolnych
29 stycznia 2019 Wrocław
Link