P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
Debata Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach
Europejska polityka klimatyczna problemem czy szansą dla Polski?
Gliwice, 9 kwietnia 2019