P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
Seminarium Energetyczne CC:
Trajektorie transformacji energetyki – horyzont 2050

Warszawa, 18 czerwca 2019