P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
Wywiad z prof. Janem Popczykiem
zamieszczony w sobotnio-niedzielnym wydaniu
Gazety Wyborczej 15-16 grudnia 2018r.
Link


Róbmy coś, zanim zgaśnie światło

Z profesorem Janem Popczykiem rozmawia Witold Gadomski