P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
PIERWSZA KONSOLIDACJA BAZOWEGO
KOMPENDIUM KOMPETENCJI

Cykl Raportow BZEP wyemitowany na Portalu CIRE i w bibliotece BZEP (pazdziernik 2017 - styczen 2018)
bazowe B
kompendium K
kompetencji K