P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
PIERWSZA KONSOLIDACJA BAZOWEGO
KOMPENDIUM KOMPETENCJI

Cykl Raportow BPEP emitowany na Portalu CIRE i w bibliotekach BPEP oraz BZEP (luty 2018 - nadal)
bazowe B
kompendium K
kompetencji K