P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
PIERWSZA KONSOLIDACJA BAZOWEGO
KOMPENDIUM KOMPETENCJI

pierwsza konsolidacja kompendium
bazowe B
kompendium K
kompetencji K