S sekcja
N nowych
K koncepcji
T i technologii
E energetycznych
Kolegium 12 lutego 2019:
Koncepcje i technologie na okres kryzysowy
2019-2020 w środowisku ustrojowej reformy energetyki