P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
ELEKTRYCZNA WARSZAWA 2050

Warszawski Okrągły Stół "Na Marszałkowskiej 77/79"
Warszawa, 05 marca 2020