P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
ELEKTRYCZNA WARSZAWA 2050

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE XVI Forum Operatorów ... i Odbiorców ... otwierające cykl seminariów na rzecz konsolidacji Projektu Warszawa na trajektoriach transformacji energetycznej do monizmu elektrycznego OZE 2050
Warszawa, 11 grudnia 2019