P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
PRETENDENCI - INNOWATORZY
Test
architektura A
podmiotowa P
i biblioteka B
platformy P