P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
PRETENDENCI - INNOWATORZY
(P-I MMSP) FVenergia
architektura A
podmiotowa P
i biblioteka B
platformy P