P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
PRETENDENCI - INNOWATORZY
(P-I MMSP) eGmina Infrastruktura Energetyka
architektura A
podmiotowa P
i biblioteka B
platformy P