P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
OSTROWSKI RYNEK ENERGII

III warsztaty z udziałem klastra Zielona Energia Konina
Ostrów Wielkopolski, 06 marca 2020

architektura A
podmiotowa P
i biblioteka B
platformy P