P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
OSTROWSKI RYNEK ENERGII

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNO-SUROWCOWA W MIEŚCIE 50-100 TYS.
MIESZKAŃCÓW

Ostrów Wielkopolski, 13 grudnia 2019

architektura A
podmiotowa P
i biblioteka B
platformy P