P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
OSTROWSKI RYNEK ENERGII
Dyskusja nt.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNO-SUROWCOWA W MIEŚCIE 50-100 TYS. MIESZKAŃCÓW
Gliwice 13 grudzień 2019
architektura A
podmiotowa P
i biblioteka B
platformy P