WARSZAWSKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
21 styczień 2020

TECHNOLOGIE I MODELE BIZNESOWE W MONIZMIE LEKTRYCZNYM OZE 2020:
od konwersatoryjnych koncepcji ku praktyce