WROCŁAWSKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
11 lutego 2020

ZASADA POMOCNICZOŚCI W TRANSFORMACJI ENERGETYKI
Który system służy monizmowi elektrycznemu OZE 2050:
unijny, krajowy, wojewódzki, gminny (wielkie miasto, mała gmina wiejska)?