GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
25 lutego 2020

KRAJOWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 2020:
monizm elektryczny OZE 2050 a Prawo elektryczne i ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej