WARSZAWSKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
21 stycznia 2020

TECHNOLOGIE I MODELE BIZNESOWE W MONIZMIE ELEKTRYCZNYM OZE 2020:
od konwersatoryjnych koncepcji ku praktyce