GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
17 grudnia 2019

PRETENDENCI NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH 1 i 2
od konwersatoryjnych koncepcji ku faktom