GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
18 grudnia 2018

KONSOLIDACJA MODELU BIZNESOWEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH