GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
22 stycznia 2019

REAKTYWNY PROGRAM ODDOLNEJ ODPOWIEDZI NA PRZESILENIE KRYZYSOWE
W ELEKTROENERGETYCE POTRZEBNY W LATACH 2019-2020