GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
26 lutego 2019

OD RUCHU NA RZECZ ODDOLNEJ ODPOWIEDZI W LATACH 2019-2020
NA PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE
DO (USTROJOWEJ) REFORMY ENERGETYKI