GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
24 września 2019

TRANSFORMACJA POLSKIEJ ENERGETYKI DO MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE
Ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej. Program restrukturyzacji energetyki
paliw kopalnych